​​​​​​

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI OSAKA


TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI OSAKA - NHẬT BẢN​

Địa chỉ: 4-2-15 Ichinocho Higashi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0952, Japan

Tổng đài:  +81-72-221-6666; 

Hotline Bảo hộ công dân: +8190-4769-6789

Fax :  +81-72-221-6667

E-mail : tlsqvn.osaka@mofa.gov.vn

Website : http://vnconsulate-osaka.mofa.gov.vn/


Văn phòng và Bộ phận chính trị, giáo dục072-221-6666 / Máy lẻ 2
Bộ phận Lãnh sự, Cộng đồng072-221-6666 / Máy lẻ 1
Bộ phận Kinh tế, Văn hóa072-221-6666 /Máy lẻ 3  
Bộ phận Đầu tư072-221-6666 /Máy lẻ 4 
Bộ phận Khoa học Công nghệ072-221-6666 /Máy lẻ 5
Văn phòng Thương vụ06-6261-7462


GIỜ LÀM VIỆC

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ của Nhật Bản và Việt Nam)
- Buổi sáng: từ 09h đến 12h
- Buổi chiều: từ 14h đến 17h


​DANH SÁCH CÁN BỘ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

1. Tổng Lãnh sự 

Nguyễn Hồng Hà 

​ 

2. Văn phòng, Chính trị, Giáo dục 

Lê Huy Hoàng            Lãnh sự
3. Lãnh sự, Cộng đồng

Nguyễn Minh Sơn    

Nguyễn Thị Hường      

Lãnh sự

Lãnh sự 

4. Kinh tế, Văn hóa 

Hoàng Quốc Trung  

Lãnh sự 

5. Đầu tưVũ Nhật Hà

Lãnh sự 

6. Văn phòng Thương vụ

Quyền Thị Thúy Hà 

Lê Hồng Văn  

Lãnh sự

Phó Lãnh sự

7. Khoa học Công nghệ

Trần Thanh Tùng

Nguyễn Đình Sâm 

Lãnh sự

Lãnh sự  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​