TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI OSAKA - NHẬT BẢN
Địa chỉ: 4-2-15 Ichinocho Higashi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0952, Japan

Tổng đài :               +81-72-221-6666

Đường dây nóng :  +8190-4769-6789

Liên quan đến các vấn đề lãnh sự, có thể gọi các số sau: +81-72-221-6603; +81-72-224-6887; +81-72-221-6602; +81-72-221-6607; +81-72-221-6608

Fax :                       +81-72-221-6667

E-mail: vnconsular@vnconsulate-osaka.org 

Website : http://vnconsulate-osaka.mofa.gov.vn/ ​
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​