TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI OSAKA - NHẬT BẢN
Địa chỉ: 4-2-15 Ichinocho Higashi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0952, Japan
Tổng đài :  ​+81-72-221-6666
Fax : ​+81-72-221-6667​
E-mail : tlsqvn.osaka@mofa.gov.vn
Website : http://vnconsulate-osaka.mofa.gov.vn/​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​