20190530_112515.jpg

Ngày 30/5/2019, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Vũ Tuấn Hải thăm tỉnh Wakayama, gặp Phó Thống đốc Hiroshi Shimo. 

Phó Thống đốc Hiroshi Shimo cho biết kể từ năm 2013 quan hệ giữa tỉnh Wakayama với Việt Nam được đẩy mạnh, hàng năm đều có trao đổi đoàn lãnh đạo tỉnh Wakayama với các địa phương Việt Nam; cảm ơn sự hợp tác tích cực và hiệu quả của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, đặc biệt đánh giá cao việc Tổng lãnh sự Vũ Tuấn Hải đã ​nhiều lần tới thăm và làm việc với Chính quyền, các cơ quan liên quan của Tỉnh.

Tổng lãnh sự Vũ Tuấn Hải bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh Wakayama tiếp tục quan tâm đẩy mạnh triển khai các nội dung hợp tác vốn có, đồng thời tìm các nội dung hợp tác mới; đề nghị Phó Thống đốc Hiroshi Shimo sớm tổ chức đoàn đi thăm Việt Nam.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​