​Tổng Lãnh sự tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Bình Định ngày 11-4-2018​

IMG_4050.jpg

IMG_4051.jpg

IMG_4052.jpg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​