​​​Lễ tiếp nhận tranh của Ban vận động mỹ thuật Việt Nam và Ngoại giao văn hóa ngày 3-4-2018

IMG_4043.jpg 

IMG_4044.jpgIMG_4045.jpg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​