​THÔNG BÁO NGHỈ LỄ NĂM 2021 (告示)

​在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka  Nhật Bản sẽ nghỉ Tết Dương lịch, Âm lịch và những ngày lễ lớn trong năm 2021 như sau:

当総領事館は、2021 年にベトナムの祝日により、下記のとおりで閉館させていただきます。

Tháng 1

1月1日~3日

Từ 1-3/1(Thứ Sáu - Chủ Nhật)

元日

Tết Dương Lịch

 

1月11日

11/1 (Thứ Hai)

成人の日

Lễ Thành nhân

 
Tháng 2

2月11日

11/2 (Thứ Năm)

建国記念の日

Ngày Kỷ niệm lập quốc

 

2月10日~16日

Từ 10-16/2 (Thứ Tư-Thứ Ba)

旧正月

Tết Tân Sửu

Ngày lễ của Việt Nam

ベトナム祝日

2月23日

23/2 (Thứ Ba)

天皇誕生日

Sinh nhật Nhà vua

 
Tháng 3

3月20日

20/3 (Thứ Sáu)

春分の日

Ngày Xuân phân

 
Tháng 4

4月21日

21/4 (thứ Tư)

Hung Vuong王様の命日

Giỗ tổ Hùng Vương

Ngày lễ của Việt Nam

ベトナム祝日

4月29日

29/4 (Thứ Năm

昭和の日

Ngày Chiêu hòa

 

4月30日

30/4 (thứ Sáu)

解放記念日

Ngày Thống nhất đất nước

Ngày lễ của Việt Nam

ベトナム祝日

Tháng 5

5月1日

01/5 (thứ Bảy)

国際労働に日

Ngày Quốc tế Lao động

Ngày lễ của Việt Nam

ベトナム祝日

5月3日~5日

Từ ngày 3-5/5 (Thứ Hai-Thứ Tư)

憲法記念日、みどりの日、

こどもの日  Tuần Lễ vàng

 
Tháng 7

7月23日

19/7 (Thứ Hai)

海の日

Ngày của Biển

 
Tháng 8  

8月10日

11/8 (Thứ Tư)

山の日

Ngày của Núi

 
Tháng 9

9月2日

02/9 (thứ Năm)

建国記念の日

Ngày Quốc Khánh

Ngày lễ của Việt Nam

ベトナム祝日

9月20日

20/9 (Thứ Hai)

敬老の日

Ngày Kính lão

 

9月23日

23/9 (Thứ Năm)

秋分の日

Ngày Thu phân

 
Tháng 10

10月11日

11/10 (Thứ Hai)

スポーツ日

Ngày thể thao

 
Tháng 11

11月3日

3/11 (Thứ Tư)

文化の日

Ngày Văn hóa

 

11月23日

23/11 (Thứ Ba)

勤労感謝の日

Ngày cảm tạ lao động

 


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​