​​​

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI OSAKA


TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI OSAKA - NHẬT BẢN​

Địa chỉ : 4-2-15 Ichinocho Higashi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0952, Japan
Tổng đài :  ​+81-72-221-6666
Fax : ​+81-72-221-6667​
E-mail : tlsqvn.osaka@mofa.gov.vn
Website : http://vnconsulate-osaka.mofa.gov.vn/​

                                                                       

- Văn phòng và Bộ phận chính trị, văn hóa, giáo dục: 072-221-6666 / Máy lẻ 2
- Bộ phận Lãnh sự: 072-221-6666 / Máy lẻ 1; Hotline Bảo hộ công dân: +8190-4769-6789
- Bộ phận Kinh tế - Đầu tư: 072-221-6666 /Máy lẻ 3
- Văn phòng Thương mại: 06-6261-7462

​GIỜ LÀM VIỆC

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ của Nhật Bản và Việt Nam)
- Buổi sáng: từ 10h đến 12h
- Buổi chiều: từ 14h đến 17h

 

DANH SÁCH CÁN BỘ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

1. Tổng Lãnh sự Vũ Tuấn Hải 

2. Văn phòng, Chính trị, Văn hóa
Lê Huy Hoàng - Lãnh sự

3. Lãnh sự, Cộng đồng
Nguyễn Thị Hường -  Lãnh sự
Nguyễn Thị Tố Nga - Lãnh sự

4. Kinh tế - Đầu tư
Hoàng Quốc Trung​- Lãnh sự​​

5. Văn phòng Thương mại

Quyền Thị Thúy Hà - Lãnh sự
Phạm Cẩm Thạch - Lãnh sự

6​. Khoa học Công nghệ
Phan Hồng Sơn - Lãnh sự
Nguyễn Đình S​âm - Lãnh sự

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​